Ładowanie

Pozyskiwanie środków

Inwestycje to integralna cześć strategii rozwoju każdego podmiotu, wpływająca na rozwój i efektywność jego funkcjonowania. Doskonałym źródłem ich finansowania są fundusze unijne, które pozwalają pozyskać potężne środki oraz kreować wizerunek Polski stabilnej, nowoczesnej i rozwijającej. W PCDB znajdą Państwo zaufanego partnera, który sprawnie i profesjonalnie pomoże przebrnąć przez wszystkie procedury i skutecznie pozyska środki w formie m.in. bezzwrotnych dotacji unijnych, preferencyjnych pożyczek, umorzeń i innych form wsparcia.

Etapy aplikowania o środki razem z PCDB prezentują się następująco:

 • Pierwszy kontakt – analiza wstępna
 • Spotkanie – szczegółowa analiza źródeł finansowania
 • Oferta
 • Konsultacje ekspercie i rozmowa o współpracy
 • Umowa
 • Analiza zasobów i przygotowanie Wnioskodawcy do aplikowania
 • Weryfikacja założeń, praca koncepcyjna i przygotowanie treści wniosku
 • Złożenie wniosku do oceny
 • Ocena formalna
 • Ocen merytoryczna
 • Decyzja o dofinansowaniu
 • Pomoc w przygotowaniu załączników do umowy.

Pomagamy w szczególności:

 • Przedsiębiorcom,
 • Uczelniom wyższym,
 • Instytucjom ochrony zdrowia,
 • Jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Jednostkom oświatowym oraz
 • Organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom.
Dla nas liczy się przede wszystkim skuteczne zaspokojenie realnych potrzeb Klientów przy wykorzystaniu możliwie szerokiego wachlarza dostępnych opcji, dlatego też w oparciu o bogate doświadczenie branżowe doradzamy, jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji udzielających dofinansowania, aby pozyskane finansowanie stanowiło rzeczywistą wartość dodaną dla naszych Klientów.

Jak o nas dojeciać?