Ładowanie

W SZYBKIEJ ŚCIEŻCE PRZYZNANO DOTACJE

Katarzyna Michno, 2021-09-03
Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez Nas projekt dla firmy EDOCS SYSTEMS Sp. z o.o., w wyniku przeprowadzonej oceny eksperckiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Zgodnie z projektem, w toku prac badawczo – rozwojowych, opracowany zostanie zintegrowany inteligentny system diagnozowania i sterowania przeznaczony dla zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności.
Jak o nas dojeciać?