Ładowanie

DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Monika Kurkowska, 2024-04-15
Miło nam poinformować, że przygotowany przez Nas projekt „Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nozdrzcu - Etap II” uzyskał wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-202, działanie 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-001/23 – aglomeracje od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM.

Pozyskane dofinansowanie na kwotę 14 875 000,00 zł zostanie przeznaczone na budowę nowej wydajniejszej oczyszczalni, zapewniając możliwość zwiększenia liczby ludności w aglomeracji Nozdrzec korzystającej z ulepszonego systemów oczyszczania ścieków komunalnych.
Jak o nas dojeciać?