Ładowanie

KOLEJNY SUKCES I POZYSKANE DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Monika Kurkowska, 2024-04-15
Z przyjemnością informujemy, że opracowany przez Nas projekt „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na osiedlu w Nakle oraz miejscowości Stubno” znalazł się na 1-szym miejscu listy rankingowej w ramach poddziałania 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę, uzyskując dofinansowanie w kwocie 5 492 189,55 PLN.
Jak o nas dojeciać?