Ładowanie

NOWE WOZY STRAŻACKIE DLA OSP STUBNO I OSP RANIŻÓW

Agnieszka Kędzierska, 2024-05-21
W ramach przygotowanych przez nas projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko / działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu (Numer naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23) Ochotnicza Straż Pożarna w Stubnie oraz Raniżowie otrzymały dofinansowanie na zakup pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Pozyskaliśmy w ramach obu projektów 1 403 839,08 PLN dofinansowania. Zapraszamy do współpracy – jesteśmy skuteczni.
Jak o nas dojeciać?