Ładowanie

WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur

Projekt: „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnych stołów rehabilitacyjnych i zabiegowych w konstrukcji modułowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych” nr RPPK.01.04.01-18-0104/16 Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Jak o nas dojeciać?