Ładowanie

Instytut Energetyki - Oddział Ceramiki "CEREL" w Boguchwale

Projekt Instytut Energetyki - Oddział Ceramiki "CEREL" w Boguchwale, pn. „Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych” nr RPPK.01.01.00-18-0001/19 Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Jak o nas dojeciać?