Ładowanie

Aktualności

NOWE WOZY STRAŻACKIE DLA OSP STUBNO I OSP RANIŻÓW

2024-05-21

W ramach przygotowanych przez nas projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko / działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu (Numer naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23) Ochotnicza Straż Pożarna w Stubnie oraz Raniżowie otrzymały dofinansowanie na zakup pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Pozyskaliśmy w ramach obu projektów 1 403 839,08 PLN dofinansowania. Zapraszamy do współpracy – jesteśmy skuteczni.

KOLEJNY SUKCES I POZYSKANE DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

2024-04-15

Z przyjemnością informujemy, że opracowany przez Nas projekt „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na osiedlu w Nakle oraz miejscowości Stubno” znalazł się na 1-szym miejscu listy rankingowej w ramach poddziałania 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę, uzyskując dofinansowanie w kwocie 5 492 189,55 PLN.

DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2024-04-15

Miło nam poinformować, że przygotowany przez Nas projekt „Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nozdrzcu - Etap II” uzyskał wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-202, działanie 2.6 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-001/23 – aglomeracje od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM.

Pozyskane dofinansowanie na kwotę 14 875 000,00 zł zostanie przeznaczone na budowę nowej wydajniejszej oczyszczalni, zapewniając możliwość zwiększenia liczby ludności w aglomeracji Nozdrzec korzystającej z ulepszonego systemów oczyszczania ścieków komunalnych.

ŚCIEŻKA SMART - NASI KLIENCI NA LISTACH RANKINGOWYCH PARP I NCBIR

2024-04-11

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), z ogromną przyjemnością informujemy, iż 3 naszych klientów uzyskało dofinansowanie na realizację następujących projektów rozwojowych:

1. Firma e-SECURE Sp. z o.o. na realizację, projektu "System proaktywnej kontroli cyberodporności (SPKC)"
2. Firma WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur na realizację projektu "Wdrożenie innowacji produktowej w postaci aktywnego stołu rehabilitacyjnego do manipulacji pionowej kręgosłupa techniką VAPS w oparciu o wyniki prac B+R"
3. Firma Europa Systems Sp. z o.o. na realizację projektu "Opracowanie i uruchomienie produkcji inteligentnego i energooszczędnego cyberfizycznego systemu realizacji procesów logistycznych w centrach e-Commerce charakteryzującego się wysoką dostępnością, niezawodnością oraz efektywnością realizacji czynności utrzymania i serwisu".

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących: Moduł B+R, Moduł wdrożenie, Moduł Infrastruktura B+R, Moduł Cyfryzacja, Moduł Zazielenienie, Moduł Kompetencje, Moduł Internacjonalizacja.

Kolejna edycja Konkursu planowana jest do ogłoszenia już w maju z terminami składania wniosków od 27.06.2024 do 24.10.2024.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

KONIEC PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Z SUKCESEM

2021-09-03

Z ogromną radością informujemy, iż na liście rankingowej jednego z ostatnich konkursów inwestycyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020 - "Badania na rynek - 3.2.1 PO IR", znalazły się 3 projekty naszych klientów. Dzięki pozyskanemu wsparciu wybudowana zostanie nowoczesna fabryka pomp ciepła przez przedsiębiorstwa WANAS, doposażona zostanie hala produkcji innowacyjnych okien w firmie VIDOK Sp. z o.o., a do oferty produktowej firmy YANKO Sp. z o.o., wprowadzone zostaną nowe ekologiczne opakowania. Cieszymy się z tak owocnego zakończenia okresu programowania i czekamy z na kolejne konkursy w ramach nowego rozdania środków UE.

W SZYBKIEJ ŚCIEŻCE PRZYZNANO DOTACJE

2021-09-03

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez Nas projekt dla firmy EDOCS SYSTEMS Sp. z o.o., w wyniku przeprowadzonej oceny eksperckiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Zgodnie z projektem, w toku prac badawczo – rozwojowych, opracowany zostanie zintegrowany inteligentny system diagnozowania i sterowania przeznaczony dla zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności.

WYNIKI KONKURSU NA DOTACJE BEZPOŚREDNIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

2020-08-26

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła wyniki konkursu w ramach poddzialania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Na liście rankingowej wśród 37 dofinansowanych projektów znalazły się 2 przygotowywane przez nas wnioski dla firm Vidok Sp. z o.o. oraz AJ Profibud Sp. z o.o. Sp.k.

NASZ OGROMNY SUKCES!

2020-08-21

Z wielką radością informujemy, iż przygotowany przez nas projekt na budowę 6 MW Elektrociepłowni w Kostrzynie nad Odrą dla firmy Eco Raven Sp. z o.o. o wartości 79 876 000,00 PLN, znalazł się na 1-szym miejscu listy rankingowej w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO IŚ, uzyskując dofinansowanie w kwocie 36 450 000,00 PLN.

„BIESZCZADZKA KUŹNIA WĘDKARSTWA” dofinansowana w ramach konkursu Projektów Sieciowych

2020-08-13

Z ogromną radością informujemy, iż opracowany przez nas projekt, dla Ośrodka Wypoczynkowego Uroczysko, obejmujący wdrożenie produktów sieciowych skupionych wokół szkoleń wędkarstwa muchowego przy wykorzystaniu innowacyjnego w skali Europy narzędzia w postaci basenu treningowego typu casting pool służącego do stacjonarnej nauki wędkarstwa muchowego, uzyskał dofinansowanie ze środków poddziałania1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP PO PW.

NASZ KOLEJNY SUKCES

2020-02-07

Z ogromną radością, informujemy, iż projekt, opracowany dla firmy WJATECH Sp. z o.o., uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach realizacji projektu opracowane zostanie urządzenie nowej generacji wykorzystujące technologię ultradźwiękowego zgrzewania hybrydowych materiałów kompozytowych typu CFR.

DOTACJE NA STRATEGIE WZORNICZE PRZYZNANE

2020-02-07

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o wynikach konkursu ze środków Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się opracowane przez nas wnioski dla firm Falkon International Sp. z o.o., RYWAL Sp. z o.o. Sp.k oraz AJ PROFIBUD Sp. z o.o. Sp.k.

Jak o nas dojeciać?